Ålandsbanken

Slik fikk Ålandsbanken enda mer engasjerte medarbeidere.

Slik fikk Ålandsbanken enda mer engasjerte medarbeidere.

Ålandsbanken hadde allerede høy medarbeidertilfredshet, men ønsket å gi motivasjonen og arbeidsgleden et ekstra løft i hele virksomheten. Med cirka 700 medarbeidere fordelt på mange avdelinger var det imidlertid nødvendig å undersøke hver avdeling for seg, og deretter utvikle en handlingsplan for hver enkelt avdeling.

Derfor startet man med en medarbeiderundersøkelse som kartla potensialet og utfordringene i de respektive avdelingene. Etterpå ble det i hver avdeling gjennomført en workshop der ledelse og medarbeidere i fellesskap utviklet en strategi for hvordan man kunne oppnå større engasjement.

Den største utfordringen var likevel å gjennomføre de gode ideene på tvers av alle avdelingene. Ålandsbanken valgte her å bruke Rambøll Action Monitor, et IT-system som er laget for å gjøre forandringsprosesser. Den sentrale HR-avdelingen kunne dermed følge implementeringen i samtlige avdelinger samtidig, og på den måten løfte engasjementet avdeling for avdeling.