Brand Factory Group

Å gjennomføre en fusjon er alltid en utfordring. Det krever at man hjelper alle medarbeidere å håndtere alle endringer på en slik måte at flere kulturer med tiden kan bli en.

Å gjennomføre en fusjon er alltid en utfordring. Det krever at man hjelper alle medarbeidere å håndtere alle endringer på en slik måte at flere kulturer med tiden kan bli en.

Brand Factory Group er resultatet av en ambisiøs fusjon med to virksomheter i reklamebransjen. Ledelsen var fra begynnelsen av klar over at møtet mellom ulike arbeidsprosesser og virksomhetskulturer sjelden går helt knirkefritt, og Rambøll fikk derfor i oppdrag å undersøke hvordan medarbeiderne opplevde de mange små og store forandringene mens de fant sted.

I stedet for å vente på at eventuelle problemer skulle vokse seg store, gjorde man altså en systematisk kartlegging av potensielle konfliktområder. På den måten kunne ledelsen løse problemene mens de var små – og kanskje også unngå helt at de oppstod – slik at to forskjellige virksomhetskulturer med tiden kunne bli til én.