DSB

Det skal være en fornøyelse å ta toget – også for medarbeiderne.

Det skal være en fornøyelse å ta toget – også for medarbeiderne.

Hvert år gjennomfører DSB en stor tilfredshetsundersøkelse blant sine drøyt 7000 medarbeidere sammen med den lovpålagte Arbeidsplassvurderingen (APV). Ambisjonen er med andre ord høyere enn bare å følge loven – DSB vil også være en moderne og attraktiv arbeidsplass med høy trivsel.

Derfor følger man opp på tilfredshetsundersøkelsen med en rekke målrettede tiltak, for eksempel resultatpresentasjoner og dialog om oppfølgingsaktiviteter som leder til sentrale aktiviteter og kvalifisering av prosessen lokalt.

Lokalt jobbes det med Rambølls verktøy for handlingsplaner hvor mange aktører og faggrupper er involvert over lengre tid.

Kort sagt har DSB valgt en systematisk og profesjonell tilnærming til bedre trivsel blant sine mange medarbeidere. Dette er en tilnærming hvor alle blir hørt, all data analysert og alle forbedringstiltak implementert ut i alle hjørner av virksomheten, med sparring fra Rambøll.