Furesø Kommune

Kommunen vil gjerne forbedre hvordan de løser sine kjerneoppgaver, ha mer arbeidsglede, og bedre ledelse. Derfor ble Rambøll valgt til å koordinere kommunens medarbeiderundersøkelse og lederevaluering for å utvikle og styrke arbeidsmiljøet på tvers av organisasjonen.

Kommunen vil gjerne forbedre hvordan de løser sine kjerneoppgaver, ha mer arbeidsglede, og bedre ledelse. Derfor ble Rambøll valgt til å koordinere kommunens medarbeiderundersøkelse og lederevaluering for å utvikle og styrke arbeidsmiljøet på tvers av organisasjonen.

Da trivselen skulle løftes blant kommunens mange medarbeidere, valgte Furesø kommune å dra nytte av Rambølls omfattende erfaring med kommunale HR-målinger. Trivselsundersøkelsen ble i tillegg supplert med en 360 graders ledelsesevaluering, slik at man fikk et enda mer nyansert bilde av organisasjonen.

Det ble også arrangert en rekke arbeidsmiljødager, der både ledere, arbeidsmiljørepresentanter og tillitsfolk var samlet rundt bordet da innsikten fra undersøkelsen skulle gjøres om til konkrete tiltak.

Med andre ord et godt eksempel på en utviklingsprosess der de forskjellige nivåene av organisasjonen involveres fra start til slutt. Dette skapte et felles eierskap til prosessen, som er nøkkelen til bærekraftige utviklingstiltak.