Novozymes

Når et par hundre kunder utgjør en omsetning på flere milliarder, sier det seg selv av hver enkelt kunde er viktig. Novozymes bruker derfor Rambølls kundeundersøkelse for å styrke og utvikle samarbeidet med den enkelte kunde fortløpende.

Når et par hundre kunder utgjør en omsetning på flere milliarder, sier det seg selv av hver enkelt kunde er viktig. Novozymes bruker derfor Rambølls kundeundersøkelse for å styrke og utvikle samarbeidet med den enkelte kunde fortløpende.

Eksisterende kunder er minst like viktige som nye. Biotekvirksomheten Novozymes er bevisst på det store potensialet som ligger i å holde på og utvikle eksisterende kundeforhold. Sammen med Rambøll ble det derfor iverksatt en omfattende kundeundersøkelse der man blant annet identifiserte hvilke styrker kundene mener at Novozymes har.

I tillegg til strategiske innsiktsrapporter med anbefalinger for å øke den samlede verdiskapningen, ble det deretter utarbeidet mer detaljerte kunderapporter med fokus på konkrete tiltak overfor den enkelte kunde.

Det er også blitt holdt en rekke webinarer for den globale salgsorganisasjonen, der de kundeansvarlige lærte hvordan de kunne følge opp de enkelte kundene ut fra kunderapportene.

Med andre ord bidro Rambøll til å fasilitere kunnskapsprosess med mange forskjellige, interne mottakere, der målet var at alle skulle bli klokere, men ikke nødvendigvis klokere på det samme.