Entry- og exit-undersøkelser

I mange moderne virksomheter er medarbeiderne den mest verdifulle ressursen. Derfor er det viktig å vite hvorfor en medarbeider velger å forlate virksomheten, og hvordan man tilrettelegger for at nye medarbeidere skal få en best mulig start. Rambølls Entry- og Exit-undersøkelser er utviklet for å gi deg konkrete svar på nettopp dette.

Exit-undersøkelser: Er det noe virksomheten kan bli bedre til?

Når en medarbeider slutter, kan det skyldes en lang rekke faktorer. Noen av dem har å gjøre med din egen organisasjon, mens andre har å gjøre med virksomheten som medarbeideren nå foretrekker å jobbe hos. Exit-undersøkelsene våre går inn på alle disse faktorene, og gir deg innblikk i hva du konkret kan forbedre for å holde på medarbeiderne.

 

Entry-undersøkelser: Kom godt i gang, raskere.

Opplever du ofte at det tar lang tid før en ny medarbeider presterer på samme nivå som kollegaene? Det skyldes kanskje ikke alltid at «det tar litt tid å komme inn i det» eller at «vi er en spesiell arbeidsplass». Tvert imot viser det seg ofte at en mer målrettet innsats i startfasen fører til at nye medarbeidere presterer langt raskere. Bakgrunnen for denne innsatsen er en Entry-undersøkelse fra Rambøll, som kartlegger hvordan nye medarbeidere kan integreres optimalt – til beste for alle parter.

 

Kan integreres med virksomhetens eget HR-system

Undersøkelsene vår kan integreres med HR-systemet i virksomheten din, slik at den sendes ut automatisk til medarbeiderne – og kommer automatisk tilbake til HR-avdelingen. På den måten kommer man raskere i gang med å utnytte kunnskapen som er samlet inn. Dette er enda et eksempel på den innovative IT-tilnærmingen vår, der vi hele tiden optimaliserer for å gjøre HR-arbeidet minst mulig tidkrevende, og mest mulig verdiskapende.

Les mer om våre tilknyttede tjenester