Medarbeiderundersøkelser

Rambøll er en av Skandinavias ledende leverandører av medarbeiderundersøkelser. Kanskje fordi det alltid er vårt mål at undersøkelsen ikke bare skal leverer data og innsikt, men også gjør organisasjonen din i stand til å utvikle seg. Kort sagt: Målinger er bare middelet – målet er positiv forandring.

Det er forskjell på medarbeidere. Det skal det også være på medarbeiderundersøkelser.

«Medarbeider» og «medarbeiderundersøkelse» er begge vide begreper. Det er forskjell mellom medarbeiderne i for eksempel en finansvirksomhet og medarbeiderne i en kommune, og derfor må det også være forskjell på hvordan man lager medarbeiderundersøkelser. For at medarbeiderne skal kunne forholde seg til undersøkelsen og resultatene av den, er det avgjørende at undersøkelsen fremstår som relevant og tett knyttet til hverdagen i virksomheten.


Hos Rambøll tar vi utgangspunkt i grundig utprøvde og kvalitetssikrede metoder og verktøy som vi deretter tilpasser dine behov. Metodene vi bruker, gir større pålitelighet og mulighet for benchmarking. Tilpasningen av dem sikrer at undersøkelsen passer til nettopp din organisasjon.

 

Vi måler ikke for å måle. Vi gjør det for å utvikle.

Hos Rambøll oppfatter vi medarbeiderundersøkelser som et utviklingsverktøy. En grundig og profesjonell undersøkelse er med på å gi organisasjonen din en konkret forståelse av hva som motiverer medarbeiderne til å yte sitt beste for virksomheten.

Les mer om våre tilknyttede tjenester