Puls- og oppfølgende undersøkelser

Stadig flere virksomheter velger å måle oftere enn før, for å sikre at de til enhver tid har relevant kunnskap. Hos Rambøll kan vi hjelpe deg med små undersøkelser av særlig viktige KPI-er her og nå. Det gjelder å aldri gå tom for kunnskap.

Ta pulsen på virksomheten din – ofte

Vanligvis vil det alltid være innsatsområder som du trenger å overvåke mer kontinuerlig enn andre. Rambølls Pulsmålinger er utviklet nettopp for dette, slik at du for eksempel kan følge med på hvordan du klarer deg i forhold til konkrete målsetninger, og justere innsatsen fortløpende etter behov. Hos Rambøll opplever vi dette som en bransjeoverskridende trend, og vi står klar med IT som kan bære det økende fokuset på datagenerert innsikt både nå og i fremtiden.

 

Har det virkelig skjedd endringer? Finn ut med en oppfølgende undersøkelse

Når du har gjennomført en større medarbeiderundersøkelse og iverksatt relevante utviklingstiltak, vil det ofte være behov for å følge opp innsatsen. Dette kan gjøres med en ny undersøkelse i samme skala, eller ved hjelp av en mindre, målrettet undersøkelse som går på utvalgte KPI-er. Du kan lage denne undersøkelsen sammen med oss, eller få direkte tilgang til undersøkelsesverktøyet og lage den selv – eventuelt i flere omganger, slik at du kan følge med på utviklingen fortløpende.

Les mer om våre tilknyttede tjenester