Kontaktpunktundersøkelser

Et av de opplagte stedene å måle kundetilfredshet på, er der dere er i kontakt med hverandre – for eksempel i forbindelse med et kjøp. Det passer gjerne bedre for kunden, og svarene blir ofte mer nøyaktige: Kunden har kontakten i frisk erindring, og du vet hvilken opplevelse kunden refererer til i svarene sine.

Hvordan går det – her og nå?

Kontaktpunktmålingen er verktøyet som gir deg svar på hvordan virksomheten din presterer her og nå, og gjør deg i stand til å reagere øyeblikkelig hvis det er nødvendig. Hos Rambøll har vi dokumentasjon på at hurtig og konsekvent oppfølging av for eksempel en dårlig kundeopplevelse, faktisk resulterer i høyere kundelojalitet.

 

Gjør det enkelt for kunden å hjelpe deg

Det skal være enkelt å gi tilbakemelding, og Rambøll har derfor en rekke forskjellige innsamlingskanaler, slik at vi alltid kan bruke den som er mest hensiktsmessig for de aktuelle kundene. Vi benytter blant annet nettundersøkelser, vårt eget telefonsenter, SMS-innsamling, samt offline-innsamling på for eksempel iPad. I tillegg gir vi deg mulighet til å ta kontakt med kundene igjen når de har svart, slik at du kan vise dem at du faktisk har lyttet. Dette gir deg tilfredse kunder som gjerne hjelper deg å bli klokere neste gang du spør.

Les mer om våre tilknyttede tjenester