Kundeundersøkelser

Du vet sikkert mye om kundene dine, men vet du hva de kommer til å trenge i morgen? Eller til neste år? Jo mer du vet om en kunde, desto bedre produkter og tjenester kan du levere – ikke bare i dag, men også i fremtiden – og på den måten utvikle og utvide samarbeidet med kunden.

En god undersøkelse starter bakfra

Man skal være forsiktig med å trekke forhastede konklusjoner – men også med å stille forhastede spørsmål. Hvem som helst kan lage en undersøkelse, og de fleste kan lage den raskt. Hvis undersøkelsen skal ha verdi, krever det imidlertid et grundig forarbeid hvor vi i fellesskap avklarer hva du trenger å vite, og hvordan vi kan skaffe denne kunnskapen.

 

Ikke glem det strategiske nivået – eller det operasjonelle

Når vi hjelper deg med å utforske kundene dine, trekker vi alltid inn flere nivåer i undersøkelsen, slik at du får både strategisk og operasjonell innsikt. På strategisk nivå vil undersøkelsen gi innsikt i kundenes generelle opplevelse, og avdekke de viktigste innsatsområdene du bør optimere på lang sikt. På operasjonelt nivå gir undersøkelsen spesifikk innsikt i kundenes behov og opplevelser, slik at den kundeansvarlige kan føre en mer kvalifisert og verdiskapende dialog med den enkelte kunde.

Les mer om våre tilknyttede tjenester