Verktøy for handlingsplaner

Det sier seg selv at det ikke er nok bare å lage medarbeiderundersøkelser. Målingen får først verdi når den er omsatt til konkret handling – noe som høres enklere ut enn det er. Derfor har Rambøll utviklet et IT-system som gjør det enkelt å holde oversikt over handlingsplaner og følge dem opp til de er satt ut i livet. Navnet er Action Monitor.

Systematisert handlekraft

Mange virksomheter mangler verktøyene som trengs for å gjøre gode planer om til gode resultater. Med Rambølls digitale verktøy for handlingsplaner, Action Monitor, kan imidlertid alle ledere registrere planlagte tiltak på samme sted, og følge dem opp fortløpende.

 

Dette IT-systemet er utviklet i samarbeid med Rambølls eksperter på HR-undersøkelser. De vet nøyaktig hva som kjennetegner en god handlingsplan, og hva som skal til for at den blir realisert. Systemet er et godt eksempel på hvordan vi skaper nye, innovative IT-verktøy når kundene våre trenger det for å nå målene sine.

Les mer om våre tilknyttede tjenester