Få unik kundeinnsikt & styrket engasjement hos medarbeidere

Hos Rambøll får du enkle løsninger og kompetent rådgivning. Det gir dere innsikt som danner et sterkt grunnlag for å skape forandringer og bedre resultater.

Våre tjenester

Slik hjelper vi kundene våre

DNB

DNB trengte en samarbeidspartner som kunne tilfredsstille de mange høye kravene til et finanskonsern i verdensklassen

Nemko

Når en virksomhet er spredt over ti land og tre kontinenter, er det nødvendig med systematisk kunnskapsinnsamling for å kunne agere som én sterk organisasjon på tvers av grenser.

Computas

Når medarbeiderne er virksomhetens viktigste aktivum.

Hvem bruker Rambøll Results løsninger?