Computas

Når medarbeiderne er virksomhetens viktigste aktivum.

Når medarbeiderne er virksomhetens viktigste aktivum.

Computas er en IT-bedrift der hele virksomheten bygger på medarbeidernes kunnskap og dyktighet. Da er det avgjørende å tiltrekke seg de rette menneskene og samtidig skape en arbeidsplass med tilstrekkelig store utfordringer og høyt trivselsnivå til å holde på medarbeiderne og deres verdifulle kompetanse.

Medarbeiderundersøkelser er med andre ord et svært viktig ledelsesverktøy hos Computas. Derfor valgte selskapet Rambøll som samarbeidspartner for å få mest mulig presise data og dermed mest mulig anvendelig lærdom.

Undersøkelsene gjennomføres dessuten med relativt korte mellomrom, i form av såkalte pulsundersøkelser, slik at ledelsen hele tiden er oppdatert og klar til å sette inn eventuelle nødvendige tiltak.

I tillegg til medarbeiderundersøkelser har Computas også brukt Rambøll til målrettede kundeundersøkelser. Computas har en rekke store kunder som de ønsker langsiktige samarbeid med, og da blir kunnskap om behovene og tilfredsheten til hver enkelt kunde enda viktigere.