DNB

DNB trengte en samarbeidspartner som kunne tilfredsstille de mange og høye kravene til et finanskonsern i verdensklasse.

DNB trengte en samarbeidspartner som kunne tilfredsstille de mange og høye kravene til et finanskonsern i verdensklasse.

I DNB er forbedring og optimering en kontinuerlig prosess. Derfor utfører banken hele tiden målinger på en rekke viktige områder, som medarbeiderengasjement, de interne IT-verktøyenes effektivitet og kundetilfredshet hos utvalgte storkunder. Rambøll er med hele veien.

Hvert år lager DNB en fullstendig medarbeiderundersøkelse og følger den opp med en rekke pulsundersøkelser. Slik får ledelsen hele tiden den nødvendige kunnskapen om hvordan ressursene kan utnyttes best mulig, og hvordan de skaper engasjementet som holder på medarbeiderne.

Medarbeiderne har også mulighet til å gi tilbakemeldinger på de mange interne tjenestefunksjonene, slik at konsernet kan realisere målet om å bli Europas ledende innenfor IT og drift generelt.

Som nevnt undersøker banken også tilfredsheten hos utvalgte storkunder med tanke på å konsolidere og utvikle samarbeidet. I denne viktige prosessen benytter banken Rambøll som en innovativ og tilstedeværende sparringspartner som kan gi dem den innsikten og forretningsforståelsen som skal til for å nå de ambisiøse målene.