Nemko

Når en virksomhet er spredt over ti land og tre kontinenter, er det nødvendig med systematisk kunnskapsinnsamling for å kunne agere som én sterk organisasjon på tvers av landegrensene.

Når en virksomhet er spredt over ti land og tre kontinenter, er det nødvendig med systematisk kunnskapsinnsamling for å kunne agere som én sterk organisasjon på tvers av landegrensene.

Nemko står for Norges Elektriske Materiellkontroll og startet som en ren norsk virksomhet i 1933. Siden den gang har Nemko bokstavelig talt vokst over alle grenser, og selskapet betjener i dag kunder over hele verden.

En av forutsetningene for å kunne fortsette denne veksten er grundige undersøkelser av både kunder og medarbeidere i de respektive markedene – god forretningsførsel og god ledelse er ikke nødvendigvis det samme i for eksempel Sør-Korea, som i Norge.

Sammen med Rambøll har Nemko derfor kartlagt muligheter og utfordringer marked for marked, utviklet en konsekvent strategi på overordnet nivå og styrket den med HR- og CRM-strategier på markedsnivå. Dette er med andre ord en målrettet prosess der Nemko benyttet flere forskjellige Rambøll-kompetanser underveis.

Resultatet er motiverte medarbeidere som leverer gode resultater, enten de sitter i Seoul eller i Oslo, samt gode kunderelasjoner over hele verden.