KPI-dashbord

Riktig informasjon til rette vedkommende på riktig tidspunkt. Ja, så enkelt kan Rambølls Dashbord faktisk beskrives. Men les gjerne videre, hvis du vil vite mer om en av våre nyeste og mest etterspurte løsninger for en verden som stiller stadig høyere krav til digitalisering og sanntidsrapportering.

Ikke mer: «Hadde vi bare visst det litt før …»

Løpende målinger kan være et godt verktøy i den daglige driften av virksomheten, men ofte går det for lang tid før resultatene kommer ut i organisasjonen. Det betyr at du mister fremdriften og muligheten til å handle raskt. Med vårt Dashbord, som viser sanntidsdata på en enkel og oversiktlig måte, har du alltid oppdatert kunnskap om hvor godt bedriften gjør det.

Fokus på need-to-know – og ikke alt mulig annet

Kunnskapen man trenger som strategisk beslutningstaker, er ofte en annen enn den man trenger som personalleder tett på kundene. Derfor tilpasser vi datavisningene ut fra hvem som skal bruke de aktuelle dataene. Samtidig gir dashbordene selvfølgelig mulighet til å fordype seg i tallene og hente dypere kunnskap når det er nødvendig.

Les mer om våre tilknyttede tjenester