Markedsundersøkelser

Det er to typer kunder: de du allerede har, og de du gjerne vil vinne. En markedsundersøkelse tar sikte på sistnevnte, og kartlegger alt du bør vite for at potensielle kunder skal bli mer enn bare potensielle.

Hvor stort er kundepotensialet – og hva skal til for å realisere det?

Hvis du ønsker å investere i tilgang på nye kunder, må du først vite hvor mange kunder du potensielt kan få, slik at du kan tilpasse innsatsen etter gevinsten. I tillegg må du vite hvor lojale disse kundene er overfor sine nåværende leverandører – altså om de i det hele tatt er mulige å rokke. Du bør også vite hvorfor de ikke allerede er kunder hos deg. Er det for eksempel fordi de tilhører et annet segment enn de nåværende kundene dine, eller er det andre barrierer?

 

Kort sagt: Hvis du vil utvide kundekretsen, bør du kjenne de potensielle kundene dine minst like godt som de aktuelle kundene. Det er nettopp denne kunnskapen vi i Rambøll leverer, når vi gjennomfører en markedsundersøkelse. Vi setter deg ganske enkelt i stand til å handle hensiktsmessig i et komplekst marked.

Les mer om våre tilknyttede tjenester