Kunderapporter

Med en Kunderapport kan du fordype deg i det enkelte kundeforholdet, få innblikk i den aktuelle kundestatusen og finne ut hva som skal til for å holde på og – ikke minst – utvikle kundeforholdet videre.

Alle kunder er viktige – noen er ekstremt viktige

Hvis du har en begrenset kundeportefølje eller en mindre gruppe av særlig viktige nøkkelkunder, anbefaler vi å utarbeide en Kunderapport for hver enkelt kunde. Kunderapporten gir deg dypere innsikt i kundens behov og opplevelser, noe som i sin tur gjør det mulig for de kundeansvarlige å føre en mer kvalifisert og verdiskapende kundedialog med sikte på å konsolidere og, aller helst, utvide samarbeidet.

 

Innsikt på strategisk og operasjonelt nivå oppnås ved å kombinere Kunderapporten med en Strategisk innsiktsrapport

Rambølls Kunderapporter og Strategiske innsiktsrapporter er en effektiv kombinasjon. Kunderapporten er særlig rettet mot det operasjonelle nivået, og kan bidra til å skjerpe og fokusere salgsinnsatsen. Strategiske innsiktsrapporter bidrar til bedre beslutninger på strategisk nivå, og dermed bedre forutsetningene for å lykkes på et operasjonelt nivå tett på kundene.

Les mer om våre tilknyttede tjenester