Kvalitative intervjuer og workshoper

Det som skaper størst innsikt, er ofte en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder. Derfor bruker vi også kvalitative intervjuer og workshoper med kunder, ledere og medarbeidere, hvis det kan øke kvaliteten på målingen din.

Få dypere kunnskap med kvalitative intervjuer – og ta bedre beslutninger

I tillegg til noen av Danmarks største autoriteter på statistikk har Rambøll dyktige og erfarne konsulenter med spesialkompetanse på kvalitativ og undersøkende tilnærming.

 

Hensikten med den kvalitative tilnærmingen er å sørge for at den kvantitative undersøkelsen gir mest mulig relevante og pålitelige resultater. På den måten sikrer vi for eksempel at spørsmålene er forståelige og meningsfulle for respondentene, samtidig som vi får en dypere forståelse av hva som ligger bak tilbakemeldingene fra kundene.

 

Det vil si at vi kan gjennomføre kvalitative undersøkelser både før, under og etter en kvantitativ måling – hvis det er nødvendig. Vi styrker dermed den grunnleggende, kvantitative tilnærmingen vår, slik at du får nettopp den innsikten du trenger for å handle, og ikke bare en masse tall.

Les mer om våre tilknyttede tjenester