Oppfølging og implementering

Hos Rambøll sier vi av og til at hvis det ikke skjer noe i løpet av de første 30 dagene, så skjer det aldri. Det er selvsagt satt på spissen, men vår erfaring viser at det er noe i det: De virksomhetene som følger opp umiddelbart etter at en undersøkelse er avsluttet, er de som oppnår best resultater.

Oppfølging gir verdi – manglende oppfølging gir det motsatte

En måling uten oppfølging er så godt som verdiløs. Forskning på området viser at det kan skape økt misnøye hvis du måler uten å følge opp, så da er det faktisk bedre å ikke måle i det hele tatt!

 

Oppfølging er med andre ord avgjørende for å realisere gevinstene av undersøkelsene som gjennomføres. Her kan Rambøll bidra med ekspertise på utvikling av strategi, forretningsdrift og selve organisasjonen. Sistnevnte omfatter både lederne som skal skape en effektiv plan for oppfølgingen, og medarbeiderne, som skal føre den ut i livet.

Les mer om våre tilknyttede tjenester