Verktøy for handlingsplaner

Fra tall til handling. Dette er en røde tråden i all rådgivning vi tilbyr, og vi har derfor utviklet et spesialverktøy som tar deg fra innsikt og analyse til kvalifiserte beslutninger og effektive tiltak. Navnet er Action Monitor.

Systematisert handlekraft

Når undersøkelsene dine er gjennomført og vi har analysert resultatene, begynner arbeidet med å skape forandringer ut fra innsikten man har fått. Til dette formål anbefaler vi IT-systemet Action Monitor, som baserer seg direkte på den tilegnede innsikten og samtidig gir full oversikt over både de besluttede tiltakene og fremdriften for implementeringen.

 

Systemet er utviklet i samarbeid med Rambølls eksperter på kunde- og markedsundersøkelser – folk som vet nøyaktig hva som kjennetegner en god handlingsplan, og hva som skal til for at den blir realisert. Sånn sett er systemet et godt eksempel på hvordan vi skaper nye, innovative IT-verktøy når kundene våre trenger det for å nå målene sine.

Les mer om våre tilknyttede tjenester